Tag Archives: công hiệu của nhân sâm

.

Những ai không nên dùng nhân sâm?

Những ai không nên dùng nhân sâm? Những ai không nên dùng nhân sâm?

1. Người bị thường phong cảm mạo, phát sốt: Khi bị cảm mạo, bất kể là do cảm nhiễm virút hay nhiễm vi khuẩn gây nên, đều có biểu trưng ngoại cảm. Trị liệu lấy sơ phong tán hàn hoặc thanh nhiệt giải biểu, để trừ bỏ ngoại tà. Nhân sâm bổ khí, có thể làm ...